שתיל, מרכז ההעצמה וההכשרה לארגונים הפועלים למען שינוי חברתי בישראל, מטעם הקרן החדשה לישראל, נוסד ב-1982 כדי לחזק את פעילות החברה האזרחית ולקדם דמוקרטיה, סובלנות וצדק חברתי בישראל. שתיל מספק בכל שנה ייעוץ, הכוונה, סיוע בגיבוש קואליציות וכן שירותים נוספים לכ-1,400 עמותות. הארגון פועל כדי להגיע גם לאוכלוסיות מוחלשות, ובהן עולים חדשים, ערבים ישראלים ותושבי עיירות פיתוח, ומסייע לאזרחים לממש את זכויותיהם ולמלא תפקיד פעיל בהתוויית מדיניות המשפיעה על חייהם.

 

לשתיל שלושה סניפים – בירושלים, חיפה ובאר שבע.

ירושלים

כתובת: רח' יד חרוצים 9 ירושלים

טלפון: 0732-445100

דוא"ל: shatil@shatil.nif.org.il

 

באר שבע

הסניף של שתיל בדרום נוסד בשנת 1994 במטרה לקדם ולפתח, בנגב, חברה אזרחית פעילה אשר מקדמת שינוי חברתי ושינוי מדיניות בסוגיות אשר מעסיקות את אוכלוסיות הנגב, בעיקר אוכלוסיות מוחלשות, מודרות ושקופות. שתיל דרום דוגל בפיתוח צודק וראוי המיועד לכלל אזרחי הנגב, פיתוח מתוך הכרה בזכות תושבי הנגב לעצב ולהשפיע על אופי החיים המשותף במרחב הציבורי בנגב, ותוך שאיפה לצמצום פערים בין הקהילות השונות. 

צוות הסניף בדרום נותן שירותי ייעוץ וליווי לארגונים ולפעילים בדרום בכל התחומים שבהם שתיל מייעץ. נוסף לייעוץ, צוות הסניף עובד עם ארגונים והתארגנויות בחברה הבדואית. דגש מיוחד מושם על עבודה בקרב האוכלוסייה הערבית בדואית בדרום, עיקר הפעילות מתמקדת בארבעה תחומים מרכזיים: חיזוק היישובים בנגב ובפרט סביב סוגיות של צדק חלוקתי למידע נוסף; הכרה בכפרים הלא מוכרים ומימוש ומיצוי זכויות תושביהם לקבלת שירותים אלמנטאריים כמו מים, בריאות, תשתיות חינוך ועוד.

טלפון: 0732-445400

דוא"ל: shatil@shatil.nif.org.il

 

חיפה

סניף שתיל בחיפה הוא מיקרוקוסמוס של החברה האזרחית בישראל: הוא מקבץ יחדיו יהודים וערבים וגם ישראלים ותיקים ועולים חדשים מברית המועצות לשעבר ומאתיופיה, במרכז פעילות שמטרתו לחזק ארגונים קיימים ולהניע במלוא המרץ לקראת יזמוֹת חברתיות. כמה מיזמוֹת אלו כבר היו לעמותות עצמאיות מצליחות ביותר. מאות נציגי ארגונים באים לסניף חיפה בכל שנה – לייעוץ פרטני, להכשרה ולהשתלמויות. סניף חיפה מתפקד כחממה ליזמוֹת למען שינוי חברתי. היועצים המנוסים של שתיל תרמו רבות להתפתחות חברה אזרחית תוססת ויעילה בחיפה ובאזור הצפון.

כתובת: רח' העצמאות 102, חיפה ‎31090

טלפון: 0732-445300

דוא"ל: shatil@shatil.nif.org.il