איפוס

מודלים ארגוניים לגיוס ופיתוח משאבים משותף

נכתב על ידי מרגנית אופיר גוטלר
השוואה בין שלוש אפשרויות של מודל עבודה משותף לגיוס משאבים: ארגון אחד יוזם את השותפות ומגייס עבורה משאבים; גיוס משותף על ידי הארגונים השותפים; הארגונים השותפים משלמים דמי חברות שנתיים בכסף או שווה כסף.