איפוס

קהיליזציה - מרחיבים את בסיס התמיכה (אינפוגרפיקה)

קהיליזציה זה מושג שפיתחנו בשתיל המתאר תהליך שבו ארגון מרחיב את מעורבות הציבור בפעילותו, ברעיונותיו, ובגיוס המשאבים שלו, וכתוצאה מכך הוא נהנה מתמיכה קהילתית רחבה והשפעתו גדלה.