איפוס

עקרונות לגיוס פעילים

מילנה יערי
גיוס אנשים הוא אחד התפקידים החשובים ביותר של מארגן לשינוי חברתי. אנחנו מכירים מארגנים שתמיד מוקפים אנשים ובאופן אינסטינקטיבי הם מושכים אנשים לעבודתם. מארגנים אחרים מתפקדים לבדם. אולי הם בעלי כישורים טכניים-מקצועיים מעולים, אך הם אינם יוצרים מעורבות של אחרים ובעצם הם רואים באנשים מטרד. היכולת לגייס ולהביא לידי מעורבותם של אנשים טבעית לאנשים מסוימים, אך כולנו יכולים ללמוד את הטכניקות המרכזיות המפורטות בפרק זה.