קול קורא לשיתוף פעולה בנושא קידום השוויון בבריאות

תכנית "מתחברים פלוס" ובית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת תל אביב
12.9.2022

לקראת שנת הלימודים תשפ"ג, בית הספר לבריאות הציבור בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, ותוכנית "מתחברים פלוס" קוראים לאירגונים העוסקים במאמץ לצמצום פערים וקידום השוויון בבריאות, להגיש מועמדות לשיתוף פעולה עם הקורס "צמצום הפערים וקידום השיוויון בבריאות: מהתאוריה ליישום בשטח".

 

במסגרת הקורס האקדמי לעיל, סטודנטים/יות לתואר שני בחוג לבריאות הציבור ישתלבו בארגוני החברה האזרחית ויפעלו בהיקף של 25 שעות לכל סטודנט במהלך סמסטר אחד הסטודנטים יחשפו ליעדים ופעילות הארגון ולאתגרים איתם הארגון מתמודד ויפעלו בתחום או פרויקט שיוגדר מראש. הפעילות של הסטודנטים יכולה להיות פעילות רוחבית שקשורה למטה הארגון או פעילות מול קהל היעד עצמו. לדוגמא – עזרה בבניית אסטרטגיה של קידום בריאות, בניית דפי עמדה או מחקר בתחום העיסוק של הארגון, עזרה במרפאות ייחודיות לאוכלוסיות מוחלשות. הסטודנטים יקבלו ליווי של צוות מקצועי מהחוג לבריאות הציבור ותוכנית מתחברים+.

 

לפרטים נוספים