קול קורא לשיתוף פעולה בפיתוח תכנית של שיווק חברתי 

במסגרת קורס של החוג לתקשורת ותכנית מתחברים פלוס
13.9.2022

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג החוג לתקשורת ותוכנית "מתחברים פלוס" קוראים לאירגונים חברתיים להגיש מועמדות לשיתוף פעולה עם הקורס "שיווק חברתי לקידום נושאים חברתיים: כיצד לרתום חשיבה שיווקית לטובת הציבור."

במסגרת הקורס, סטודנטים/יות יעבדו בקבוצות, כאשר כל קבוצה תתמקד בארגון חברתי ספציפי. הסטודנטים/יות יבצעו מחקר ופיתוח קונספט ומהלך שיווקי שמטרתם לעודד שינוי בעמדות ובהתנהגות בקרב אוכלוסיות יעד של הארגון, כל זאת כדי לקדם יעדים חברתיים, סביבתיים או בריאותיים של הארגון.   

השיווק חברתי היא גישה אסטרטגית שמתבססת על עקרונות שיווקיים, תוך התייחסות לחסמים בקרב אוכלוסיות היעד ולתמורות שיכולות לעודד את ההתנהגויות החברתית שהארגון מיועד לקדם: בין אם מדובר בפעילות חברתית מסוימת (כגון סיוע לזולת), התנהגות סביבתית (כגון הפחתת צריכת מוצרים מסוימים) או בריאותית. לא מדובר ביחסי ציבור או בגיוס כספים לארגון, אלא בקידום יעדים התנהגותיים, תוך שינוי עמדות או תפיסות נורמטיביות בקרב אוכלוסיית היעד.

פעילות הסטודנטים כוללת:

למידת תחום העיסוק של האירגון, אפיון של חסמים ותמורות מנקודת ראות אוכלוסיות היעד של הארגון, פיתוח קונספט, תכנים/מסרים, תסריטים ורעיונות קריאטיביים, ובדיקתם עם תובנות לקראת הפקה והפצה בפועל.

בחלק מהמקרים תתאפשר הפקת חומרים שיווקיים, כגון כרזות מסוגים שונים, סרטונים, תכנון מהלך פרסום לרשתות חברתיות, אירוע שיווקי ועוד.

הסטודנטים/יות יקבלו ליווי צמוד של צוות מקצועי מהחוג לתקשורת ומתוכנית מתחברים+. 

 דרישות מהארגון

כדי להצטרף לתכנית שיתוף הפעולה בקורס שיווק חברתי הארגון נדרש -

  1.  להעמיד איש/אשת קשר מקצועי/ת לליווי של צוות הסטודנטים/יות לאורך כל השנה, שיהיה/תהיה זמין/זמינה לסטודנטים/יות.
  2. לתת משוב ל"תוצרים" שיפותחו במשך השנה ע"י הסטודנטים/יות המיועדים לקדם את מטרות הארגון.
  3. השתתפות של נציגי/ות הארגון ב3-2 מפגשים עם הסטודנטים/יות בקורס לאורך השנה, כולל מפגש מסכם לגיבוש יעדי התכנית השיווקית ומפגש בו הקבוצות יציגו את הפעילות וה"תוצרים" שהוכנו עבור הארגונים.
  4. העברת משוב בסוף שנת הלימודים על עבודת הסטודנטים/יות לגבי העבודה של הארגון מולם והתוצרים.

 

 

הגשת מועמדות לתוכנית עד לתאריך ה 15.10.22

לינק להגשת מועמדות