רשת היזמים החברתיים של רוח חדשה מאגדת תחתיה יזמים הפועלים במרחב הציבורי הירושלמי. הרשת מונה כיום 38 יוזמות ומעל 200 יזמים המקיימים ביניהם קשרי עבודה ושיתופי פעולה אנו יוצאים בקול קורא לגיוס יוזמות ויזמים חדשים לרשת.
 
קריטריונים להגשת יוזמה:
יוזמה שפועלת בתחום של תרבות, אומנות, חברה או קהילה
פונה לקהלים צעירים בירושלים
מובלת ע"י קבוצה של 6-3 חברים המפעילים את היוזמה לאורך השנה
מתקיימת באופן קבוע ושגרתי )לא חד"פ)
 
התכנית כוללת: בניית תכנית עבודה שנתית + תכנית תקציב (בליווי שלנו)
מלגה של 10,000 ₪ בשנה (למתאימים) + תקציב שוטף ליוזמה שיינתן בהתאם לעמידה ביעדים.
חברי היוזמה מחויבים לקחת חלק בהכשרות מקצועיות ומפגשי הרשת.
 
יוזמות שיעמדו בדרישות הסף יוזמנו להציג את היוזמה בפני וועדת בחירת היוזמות
הועדה תתכנס ב8.8 או ב9.8 בנוכחות צוות רוח חדשה ויזמים ירושלמים מובילים. נוכחות חברי היוזמה בוועדה היא חובה.
יום הכנה והיכרות יתקיים בתאריך 27.10 . הנוכחות ביום זה היא חובה לכלל היזמים.
לפרטים נוספים: