אחר, תאריך פרסום: 12.7.2016

מסמכים אלו מיועדים לא/נשים בתנועות שפועלות לקידום חברה צודקת, שוויונית ומשותפת. מדובר במסמכים שעוסקים בעקרונות ובמתודות של התארגנות, פעולה ואסטרטגיה.

 
1. Advocacy Capacity Tool for Organizational Assessment – אנגלית
כלי להערכת ארגונים לשינוי חברתי אשר בהחלט יכול לשמש גם לצורך ביצוע הערכה בתנועות.
ההערכה מתמקדת בסוגיות של יעדים, תכנון, אסטרטגיות, פעולה בזירה חברתית, שותפים וקואליציות, מסרים ותקשורת, השפעה על מקבלי החלטות, חקיקה, ניהול תקציב ועוד.
 
 
 
 
2. PowerCheck: Community Organizing Capacity Assessment Tool - אנגלית
כלי להערכת יכולת לארגון קהילתי.
ההערכה מתמקדת בסוגיות של יעדים, תכנון, אסטרטגיות, ארגון לצורך יצירת שינוי, פיתוח מנהיגות, העצמת בוחרים, בניית שותפויות, מסרים ותקשורת, השפעה על מקבלי החלטות, נקיטת פעולה, הטמעת פתרונות, תשתית ארגונית ועוד.
 
 
 
 
 
3. מדריך מהיר לניהול אסיפות עממיות - עברית
המדריך לקוח מתוך מסמך שנכתב על-ידי ועדת הנחיית אסיפות של מחנה המחאה במדריד. מתאים ל(א)נשי תנועות אשר מעוניינים/ות להשתמש באסיפות עממיות לצורך קבלת החלטות.
המדריך מסביר כיצד ניתן לקבל החלטות בקונצנזוס תוך שימוש באסיפות עממיות, מהם שלבי האסיפה העממית ואיזה בעלי תפקיד חשוב שישתתפו באסיפה.
 
 
 
 
 
4. השפעה בפייסבוק בעתות הסלמה ובשגרה - עברית
מדריך לארגונים שנכתב על-ידי שתיל.
המדריך מסייע לארגונים לתכנן את פעילותם ברשת הפייסבוק, בדגש על עתות הסלמה.
המדריך מייעץ כיצד לייצר בסיס קהל יעד בשגרה וכיצד להרחיבו בעתות חירום; כיצד לקיים שיח באמצעות רשת הפייסבוק; קבלת החלטות בנוגע להעלאת מסרים לפייסבוק; התמודדות עם מתחים בתוך הארגון ביחס לשימוש בפייסבוק.
המדריך מציג עקרונות לקבלת החלטות וכן מידע בנוגע לטכניקות שבאמצעותן ניתן לממש זאת.
כאמור, המדריך מיועד לארגונים, אך מסגרת החשיבה שהוא מציע ביחס לשימוש ברשתות החברתיות בהחלט יכולה לשמש גם (א)נשי תנועות.
 
 
 
5. מאמר של טלי חתוקה: Transformative Terrains: Counter Hegemonic Tactics of Dissent in Israel – אנגלית
מאמר העוסק בשאלה מדוע אזרחים בוחרים בסוג מסוים של מחאה. המאמר מתמקד בתפקיד של המרחב במחאות שהתקיימו בישראל בשנים האחרונות על-ידי שלוש קבוצות ישראליות: מחסום ווטש; אנרכיסטים נגד הגדר; ונשים בשחור.
במאמר, טלי חתוקה מתארת את מודל הפעולה של הקבוצות הללו ומסבירה מה תפקיד המודל בתוך ספירות שונות (הפיסית, הגיאוגרפית והוירטואלית). 
מאמר זה יכול לסייע כבסיס קונספטואלי ל(א)נשי תנועות בכל הנוגע לשימוש במרחב ולאתגור מרחק פוליטי במסגרת של מחאה חברתית.
 
 
 
6. מאמר של טלי חתוקה: The challenge of distance in designing civil protest: the case of Resurrection City in the Washington Mall and the Occupy Movement in Zuccotti Park - אנגלית
המאמר מתמקד באופן שבו אנשים מגדירים ומאתגרים פרקטיקות של מחקר במהלך מחאה וכן באופן שבו המשתתפים/ות במחאה מפריעים את המרחקים הקיימים בשגרה. המאמר בוחן סוגיות אלה לאור שתי מחאות חברתיות שהתרחשו שבארצות הברית.
 
 
 
7. מאבק בונה , יעל בן דוד: 
מאבק בונה הוא מושג המתאר תהליך של בניית כוח ויכולת לייצר שינוי, מתוך נחישות ועקשנות אך ללא שימוש באמצעים אלימים או פוגעניים. מאבק בונה מדגיש ערכים רצויים, לא רק את ברמת המטרות אלא גם ברמת הדרך והאופנים המשמשים להשגתן. תוכלו לקרוא כאן מה הוא מאבק בונה, מה עקרונותיו המובילים, ומה הם כלי המפתח למימוש העקרונות הללו. בסיום הטקסט תמצאו הפניות לקריאה נוספת.
 
הדפסה