מסגרת הלימודים

מס' מפגשים

1

שעות לימודים

18:45-22:00

מקום ההשתלמות

תל אביב

תאריכי ההשתלמות

7.9.16

פרטים ליצירת קשר

אימייל

orym@shatil.nif.org.il

איש הקשר

אורי