לשוניות ראשיות

15.7 - מה בין שוק חופשי לקורת גג לכולם?

17:30 – פתיחה והכרות– מיכל סימונט כורך, רכזת תחום מוניציפאלי, שתיל

כיצד עושים שינוי בעולם התכנון ברמה המקומית? – דוגמאות מהשטח - עומר כהן, רכז תחום דיור ותכנון, שתיל.

18:00 – האם ניתן לספק קורת גג לכולם בשוק דיור חופשי? סבסטיאן ולרשטיין, ראש אגף מחקר ב-"מרכז הגר" למחקר ופיתוח מדיניות דיור הוגן- אוניברסיטת ת"א, בדוח-שיח עם רוני צברי, יזם המעורב בפרויקטים חברתיים. 

18:45 – הפסקה

19:00-– כיצד מיישמים דיור בר-השגה ברמה המקומית? – כלים ושינויים בחקיקה - עו"ד גיל גן-מור, נציג האגודה לזכויות האזרח בקואליציה לדיור בר-השגה

19:45 – דיון וסיכום- מה אני צריך כחבר/ת מועצה על מנת לקדם שינוי בזירה שלי?

 

22.7 - כיצד מגדילים את היצע הדיור בלי לפגוע בסביבה ובאיכות החיים?

17:30 – שמירה על שטחים פתוחים וטבע עירוני מול לחצי פיתוח – דוגמאות מהשטח– יעל זילברשטיין, מתכננת סביבתית, החברה להגנת הטבע בת"א-יפו והסביבה

18:30  - שימור מול פיתוח - חשיבות שמירה על עצים בוגרים במרחב העירוני– -חגי שניר, פקיד היערות הארצי, משרד החקלאות

19:00 – הפסקה

19:15 – שקיפות ושיתוף ציבור בהליכי תכנון איך עושים את זה?– תמר נויגרטן- מנהלת הקליניקה למדיניות סביבה, אוניברסיטת תל אביב ודנה כרמל– התכנית העירונית לשיתוף הציבור, חטיבת התפעול, עיריית תל אביב – יפו.

20:00 – סיכום ואיך ממשיכים הלאה?

מסגרת הלימודים

מס' מפגשים

2

שעות לימודים

17:30-20:30

מקום ההשתלמות

ברח' נחלת בנימין 85, קומה 2, ת"א-יפו

תאריכי ההשתלמות

29.7,3.8

פרטים ליצירת קשר

טלפון

0732445181

אימייל

avigails@shatil.nif.org.il

איש הקשר

אביגיל סמילנסקי