בקשה להירשם לחדר כושר ניהולי: סדרת סדנאות מיומנויות ניהול בארגוני שינוי חברתי (חיפה)