על כל ארגון המציג מועמדות לתכנית לשלוח טופס אישור קיום ביטוחים (ראו גם כקובץ מצורף), המבטח את הסטודנט/ית בעת שהותו במשרדי הארגון. ארגון שלא ישלח אישור זה יחד עם טופס הבקשה לא יוכל לקחת חלק בתכנית.

הארגון אחראי להעביר לסטודנט/ית החזר עבור נסיעות הנדרשות במסגרת התפקיד בארגון, כולל הגעה למשרדי הארגון לצורך ההתמחות.

על מנת שהמתמחה יחווה במהלך השנה את הארגון על שלל פעילותו ואנשי צוותו ולמען תהליך של הפריה הדדית, רצוי כי התפקיד יעשה לפחות בחלקו במשרדי הארגון ויכלול השתתפות לפחות בחלק מישיבות צוות או תהליכי קבלת החלטות רלוונטיים.

מובן כי בכל תפקיד יש חלק אדמיניסטרטיבי, אך חשוב כי זה לא יהיה עיקר עבודת המתמחים.

רצוי כי בתפקידים המוצעים המתמחים יתרמו לשינוי מדיניות סביבתית (בהיבטים שונים כגון כלכלה, ניהול, משפט, תכנון וכד') או ייקחו חלק בפרויקט שיביא לשינוי סביבתי בשטח.

אתם מתבקשים להציג בטופסי ההרשמה את תיאור התפקיד המיועד למתמחה. אנו שמים דגש רב על הגדרה ממוקדת של התפקיד, ובמה יעסוק הסטודנט בפועל. חשוב מאוד שהפעילות תתארגן סביב לנושא/פרויקט אורך אחד או יותר שיתקיימו לאורך השנה ובכל מקרה לא בעבודה אדמיניסטרטיבית במהותה. כמו כן אנו מבקשים שתיאור התפקיד יתאים להיקף שעות העבודה של הסטודנט/ית בארגון (10 שעות בשבוע), שיהיה פרוש באופן רציף על כל שנת הלימודים, ושיכיל הגדרות ודרישות ברורות המצופות מהסטודנט/ית.

אתם מתבקשים לציין בטופס הבקשה המקוון את פרטי איש/אשת הקשר האחראי/ת על התכנית בארגון. איש קשר זה אחראי/ת לאורך השנה על הקשר עם המתמחה ורכז/ת התכנית. במידה ויש אנשי קשר שונים לתפקידים שונים יש לציין זאת, אך להגדיר איש/אשת קשר אחד שיעבוד מול רכזת התכנית בכל התקופה המקדימה להשמת הסטודנט.

כל ארגון רשאי להגיש עד 3 אפשרויות לתפקידים, אך יקבל מתמחה אחד בלבד. במקרים חריגים עשוי ארגון לקבל יותר ממתמחה אחד.

התכנית מיועדת לארגונים סביבתיים ולארגונים ממסדיים שאחריותם נוגעת בתחום הסביבתי.

הדרישות מארגון המתקבל לתכנית: 

קווים מנחים להגשת מועמדות של תפקידי התמחות:

תכנית ההתמחות מנוהלת ע"י ועדת היגוי משותפת לביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר ולשתיל. ועדת ההיגוי תערוך תהליכי מיון קפדניים לבחירת הארגונים והתפקידים שיוצעו לסטודנטים, על מנת להבטיח כי התפקידים שיבחרו יעניקו למתמחה חוויה בונה שתמריץ אותו/ה להיות חלק מעולם השינוי הסביבתי בישראל, וכן תתרום לארגון בו התמחה. כדי להבטיח זאת י/תשמור רכז/ת התכנית על  קשר רציף  עם הארגון ועם הסטודנט/ית במהלך השנה. בסוף השנה יוערך כל פרויקט בתכנית, בהתאם לחוות דעתו של הארגון, של הסטודנט/ית ושל צוות התכנית.

השתתפות ב-4 מפגשי העשרה, חברתיים ולימודיים, שמטרתם מתן כלים לעבודה וידע אודות צדק סביבתי  ושינוי חברתי בישראל.

במהלך שנת הלימודים האקדמית  תשע"ד (26.10.2014-19.6.2015), בסך הכל כ- 240 שעות התמחות (ללא חופשת הסמסטר, חגים ותקופת ההשמה). הסטודנטים יקבלו מלגה עבור השתתפותם בתכנית.

התכנית כוללת שני רכיבים מרכזיים עבור הסטודנטים המתמחים:התמחות בארגון לשינוי סביבתי בהיקף של כ- 10 שעות שבועיות

הארגון אחראי לתהליך הסינון, ראיון, ובחירת המתמחה, בשיתוף עם רכז/ת התוכנית.

הארגון נדרש להנחיה, הדרכה מקיפה, וליווי אישי צמוד של המתמחה, מכניסת הסטודנט/ית לתפקיד ולכל אורך תקופת ההתמחות, ע"י איש/אשת הקשר כפי שיקבע הארגון.

הארגון נדרש להעברת דיווח חודשי לרכז/ת התכנית.

נדרשת השתתפות איש הקשר של הארגון בפגישת השמה עם המתמחה ורכזת התכנית.

נדרשת השתתפות איש הקשר של הארגון ב'יריד ארגונים' שיתקיים ב- 21/10/14 (16:00-19:30), ובמפגש המסכם של התכנית.

יתכן שתתבקשו להשתתף או להציג נושאים במפגש העשרה של מתמחי התכנית. הסכמתכם לכך היא תנאי להשתתפות הארגון בתכנית.

על הארגון להבטיח לסטודנט מקום לבצע בו את ההתמחות ונגישות למחשב/ טלפון או כל ציוד אחר הנדרש לצורך ההתמחות. מקום ההתמחות צריך להיות בתל אביב או סביבתה. במקרים חריגים נוכל לקיים הסדרים שיאפשרו השתתפות של ארגונים מחוץ לאזור תל אביב, למשל, הבטחת יכולת פגישה של  איש הקשר עם הסטודנט בתל אביב בתדירות של אחת לחודש לכל הפחות. ניתן לחרוג מדרישה זו במידה ומקום מגוריו של הסטודנט ומקום הפעילות של הארגון ממוקמים באותו מרחב גיאוגרפי.

להרשמה:

https://docs.google.com/forms/d/1v7tifoibSmUpUf0DEygl7hsDcd8nxkf83fpCOVhSc1E/viewform

קובץ

מסגרת הלימודים

מס' שעות

240 שעות התמחות

שעות לימודים

10 שעות שבועיות

מקום ההשתלמות

בארגון לשינוי סביבתי

תאריכי ההשתלמות

26.10.2014-19.6.2015

פרטים ליצירת קשר

טלפון

050-2225056

אימייל

porterinternship@gmail.com

איש הקשר

אורן שלמה

רכז התכנית