מסגרת הלימודים

שעות לימודים

9:30-15:30 (9:00-9:30 התכנסות)

מקום ההשתלמות

שתיל באר שבע

תאריכי ההשתלמות

6/11/16

מחיר ההשתלמות

50 ₪

פרטים ליצירת קשר

אימייל

yalah@shatil.nif.org.il

איש הקשר

איילה חזיז