ד"ר דגנית מנור, תאריך פרסום: 20.11.2013

תעשייה וסביבה

המושג 'צדק סביבתי' מבטא תפישת עולם שקושרת בין היבטים סביבתיים וחברתיים. תפישה זו מאירה, למשל, את החלוקה הבלתי שוויונית של משאבים סביבתיים ושל מפגעים סביבתיים, ואת הנגישות הבלתי שוויונית למוקדי קבלת החלטות בנושאי סביבה וחברה. דו"ח זה נכתב במטרה לקדם ערכים של צדק סביבתי בקרב ארגונים חברתיים וסביבתיים. הדו"ח מבוסס על מחקר שכלל ראיונות עומק עם נציגיהם של 19 ארגונים. תמצאו כאן ריכוז של מידע ואינפורמציה ביחס לתפישות ולפעילויות הקיימות בתחום, וביחס לקשיים ולצרכים הנפוצים בו. בסוף הדו"ח תמצאו המלצות יישומיות.

לקריאת הדו"ח המלא, הורידו את הקובץ באמצעות הכפתור שמשמאל

הדפסה