לשוניות ראשיות

מסגרת הלימודים

מס' מפגשים

4

שעות לימודים

9:00-16:30

מקום ההשתלמות

תל אביב

תאריכי ההשתלמות

27.11.16, 4.12.16, 11.12.16, 18.12.16

מחיר ההשתלמות

400 ₪

פרטים ליצירת קשר

אימייל

orlyp@shatil.nif.org.il

איש הקשר

אורלי פלד