שולחן עגול: נציגי/ות קרנות וארגוני שינוי חברתי, א/נשי הערכה

מסגרת הלימודים

שעות לימודים

10:00-14:00

מקום ההשתלמות

תל אביב

תאריכי ההשתלמות

7/6/17

פרטים ליצירת קשר

טלפון

073-2445181

אימייל

avigails@shatil.nif.org.il

איש הקשר

אביגיל סמילנסקי