מסגרת הלימודים

שעות לימודים

10:00-14:00

מקום ההשתלמות

תל אביב

פרטים ליצירת קשר

טלפון

073-2445181

אימייל

avigails@shatil.nif.org.il

איש הקשר

אביגיל סמילנסקי