מסגרת הלימודים

שעות לימודים

9:30-18:00

מקום ההשתלמות

תל אביב

תאריכי ההשתלמות

24.11.16

מחיר ההשתלמות

יש להוריד אפליקציה בעלות של 12 ₪ לפני ההגעה למפגש

פרטים ליצירת קשר

אימייל

gilh@shatil.nif.org.il

איש הקשר

גיל הלל