תמי רובל-ליפשיץ, תאריך פרסום: 20.11.2013

עובדים בשיתוף

המאמר משרטט ארבע פרקטיקות מרכזיות של עבודה משותפת, בין ארגונית ותוך ארגונית, אשר רלוונטיות לקשר עם שותפים מעטים ורבים כאחד. במאמר תמצאו פירוט של מאפייני פרקטיקות אלו, המחשה שלהן דרך דוגמאות, הצגה של היתרונות והמחירים הגלומים בהן לצד המלצות לבחירה מושכלת בין הפרקטיקות לבין הצרכים שונים. לדוגמא: בחינת מידת מורכבות שיתוף הפעולה, בחינת קיום או היעדר פערי כוח בין המשתתפים ועוד.

לקריאת המאמר המלא, הורידו את הקובץ באמצעות הכפתור שמשמאל.

הדפסה