קרן של"י (שורשים לסביבה ירוקה) הפועלת במסגרת הקרן החדשה לישראל, מזמינה קבוצות העוסקות בפעילויות ציבוריות בנושא איכות הסביבה וזקוקות לעזרה במימון פעילויות אלה, לפנות בבקשה לקבל סיוע.
 
מטרות הקרן: לעודד ולתמוך בפעילות התנדבותית, ציבורית, קהילתית, בנושאים ותחומים הקשורים לקיימות ולאיכות הסביבה. הקרן מחזקת פעילות מקומית, מעודדת שיתופי פעולה ורישות בין ארגונים ומשקיעה בהעצמת הפעילים והפעילות ברחבי הארץ.
 
הבקשות יכולות להיות בעלות אופי של מאבק או של פעילות חיובית יזומה ויכולות לעסוק בכל מגוון התחומים הסביבתיים המעסיקים אתכם.
 
לקרן רשאים לפנות רק גופים מאוגדים ללא מטרות רווח
אנו מציעים ליחידים/וועדי פעולה, למצוא עמותה שתהיה מוכנה להגיש את הבקשות דרכה
 
 
 
הקריטריונים להגשת בקשות:
·         עדיפות לקבוצות בתחילת דרכן ולא לארגונים גדולים וממוסדים
·         הקרן אינה תומכת במחקרים, תשתיות או פרסומים
·         על הבקשה להתייחס לאיכות הסביבה כמטרה ולא כאמצעי
 
פניות שתמצאנה מתאימות תזכינה במענק כספי של עד 20,000 ₪
 
 
הליך ההגשה מתבצע באמצעות טופס הבקשה המקוון של קרן של"י מומלץ מאד לקרוא את ההנחיות המפורטות למטה בעיון, ולהכין את מה שנדרש לפני שניגשים למילוי הבקשה המקוונת  
 
לשאלות לגבי ההליך ניתן לפנות לנוגה לוי באימייל nogal@nif.org.il ו/או בטלפון 073-244-5081
 
המועד האחרון להגשת בקשות הוא ה 12/12/16 בשעה 8:00 בבוקר.
 
לקרן צוות שופטים מקצועיים שיבחן את הפניות שיגיעו ויכריע, במגבלות התקציב, למי מהפניות הקרן תיענה בחיוב. תשובות סופיות לזוכים תימסרנה במרץ 2017.