משרד הבריאות והאגודה לזכויות החולה בישראל מזמינים את העוסקים בהנגשה ומימוש זכויות במערכת הבריאות, להגיש מועמדות לפרס "מקדמי זכויות".
 
הפרס מיועד לארגונים או יחידים שפעלו בשנה האחרונה באופן יוצא דופן למען סיוע במימוש או הנגשת זכויות הנובעות ממצב רפואי.
 
מטרת הפרס:
הפרס נועד להעריך ולהוקיר את העוסקים בקידום, הנגשה ומימוש של זכויות בתחום הבריאות, להעלות את המודעות לנושא ולעודד את מוסדות הבריאות לפעול לקידום הנגשה ומימוש של זכויות אלה.
 
תהליך הבחירה:
ועדת שיפוט הפרס תמליץ לשר הבריאות על שלושה זוכים.
 
הזוכים יקבלו תעודות הוקרה ויוזמנו להצגת פעילויותיהם בכנס האגודה לזכויות החולה, שיערך ביום 22.12.2016.
 
הפעילויות הזוכות וההודעה על הפרס יפורסמו באתר משרד הבריאות באינטרנט.
 
הגשת מועמדות:
מועד אחרון להגשת מועמדות 18.12.2016 בשעה 12:00.
את המועמדות יש להגיש תחת הכותרת "פרס שר הבריאות לקידום זכויות במערכת הבריאות" לכתובת הדוא"ל info@patients-rights.org. הליך הענקת הפרסים יתנהל על פי תקנון הפרס בלבד. תקנון הפרס והנחיות מפורטות להגשת מועמדות נמצאים באתר האינטרנט של משרד הבריאות ובאתר האגודה לזכויות החולה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגודה לזכויות החולה בכתובת המייל info@patients-rights.org או בטלפון 03-6022934 .