מסגרת הלימודים

שעות לימודים

17:30-20:30

מקום ההשתלמות

תל אביב

תאריכי ההשתלמות

18.1.2017

מחיר ההשתלמות

ההכשרה ללא תשלום אך יש להירשם מראש. יוגש כיבוד קל.

פרטים ליצירת קשר

אימייל

Ronisa@shatil.nif.org.il