קול קורא לשותפות עם ארגונים בתכנית 'מתחברים',

בהובלת היחידה למעורבות חברתית, אוניברסיטת תל-אביב

שנה"ל תשע"ז (2016-2017)

 

אוניברסיטת תל אביב מקדמת תכניות לחיזוק החברה האזרחית והדמוקרטיה ופועלת להגברת המעורבות וההשפעה של סטודנטים וסגל על החברה בישראל.

 

לקראת סמסטר ב' בשנת הלימודים תשע"ז (2016-2017) היחידה למעורבות חברתית מזמינה ארגונים מהמגזר השלישי והציבורי להגיש מועמדות לשותפות בתכנית 'מתחברים' – לקידום מעורבות חברתית של סטודנטים על ידי למידה ועשייה בסוגיות חברתיות מהותיות.

 

כל פרויקט יכלול:

פעילות לימודית וחברתית סביב סוגיה חברתית נבחרת. התהליך הלימודי הוא קבוצתי וכולל דיונים ומפגשים עם אנשים משפיעים. הפעילות החברתית יכולה להעשות בקבוצה או כפרטים ומקדמת התמודדות עם הסוגיה בה עוסק הפרויקט.

 

 

היקף הפרויקט:   

במהלך סמסטר ב' מרץ - סוף יוני 2017,  הכולל  כ - 50 שעות לימוד ועשייה.

 

מוצעים שני ערוצים לשותפות עם הארגונים:

ערוץ הכולל הנחייה והובלה של קבוצה:

הנחיית תהליך למידה קבוצתי סביב סוגיה חברתית שהארגון פועל להתמודדות עמה ע"י מנחה מטעם הארגון + הובלת פעילות חברתית של סטודנטים

(גודל קבוצה 8-15 סטודנטים, עדיפות לקיום המפגשים באוניברסיטה).

 

ערוץ הכולל שילוב של סטודנטים בארגון:

בפרויקט ייחודי או מהותי לקידום מטרות הארגון.

הנחיית הסטודנטים במפגשי הלמידה תעשה ע"י מנחה מטעם היחידה למעורבות חברתית או מארגון העוסק בסוגיה חברתית דומה.

(גודל קבוצה 3-10 סטודנטים).

 

עדיפות תינתן לארגונים:

1.      בעלי ידע ייחודי ו\או אופן פעולה חדשני

2.      ארגונים הפועלים לשינוי חברתי בבעיות מאקרו

3.      פעילים בפריסה ארצית

4.      בעלי ניסיון בשיתופי פעולה (דגש על שיתופי פעולה בין מגזריים)

5.      בעלי רצון לקדם פרויקט קיים\חדש המסתייע באיכויות ובכישורים של סטודנטים מאוניברסיטת תל-אביב.

6.      הפרויקט המוצע יעניק לסטודנטים חווית התנסות משמעותית.

7.      יכולת להשתתפות כספית בגובה  של 750 ₪ לכל סטודנט לפעילות סמסטריאלית.

*במקרים חריגים תישקל התחשבות בגובה ההשתתפות הכספית.

 

ניתן להציע פעילות המתמקדת בסוגיות חברתיות מהתחומים הבאים:

1.      דמוקרטיה, שקיפות ואזרחות

2.      אי שוויון והדרה חברתית

3.      אלימות, גזענות, זכויות אדם וכבוד האדם

4.      סוגיות חברתיות-כלכליות, צדק חברתי ומיצוי זכויות

5.      סביבה, קיימות וזכויות בע"ח 

6.      צעירים ומנהיגות

 

ניתן לשלב סטודנטים בפעילות במגוון דרכים:

1.      יזמות חברתית, פיתוח וחדשנות

2.      שיווק, תכנון ואסטרטגיה

3.      קידום מדיניות ולובי

4.      התמחויות

5.      רב שיח ודיאלוג

6.      מנהיגות והובלה

7.      שירותים וסיוע

8.      חונכות והדרכה

 

 

בכל אחד מהמסלולים הפעילות צריכה להיות רלוונטית לסוגיה החברתית ולכלול דרישות ברורות מהסטודנטים.

 

בחירת הארגונים השותפים:

האוניברסיטה תקים ועדת בחירה מיוחדת שתקבע את רשימת הארגונים השותפים לתכנית לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

 

תהליך הגשת מועמדות:

1.      מילוי טופס הגשת מועמדות מקוון עד לתאריך ה 02.01.2017

 

להגשת מועמדות לתכנית לחצו כאן

 

2.      קיום מפגשי הכרות עם הארגונים, שיימצאו מתאימים. במהלך המפגש יציג הארגון את הפרויקט על המרכיבים התכניים וההתנסותיים שבו (הפגישות יתקיימו במהלך דצמבר–ינואר).

3.      תהליך פנים אוניברסיטאי להרכבת רשימת הארגונים המשתתפים.

4.      הודעת קבלה\אי קבלה (במהלך ינואר-פברואר).

5.      חתימה על התחייבות (מצורפת בהמשך).

 

·         תהליך העבודה עם הארגונים לאורך הסמסטר יכלול קשר רציף, וכן מפגשי הנחייה עם צוות 'מתחברים': עד שני מפגשים (4 שעות) במהלך הסמסטר.

 

 

 

 

 

ביטוח

פעילות המתבצעת בארגונים השונים תבוטח על ידי הארגון השותף ותכלול את הסטודנטים בביטוח מתנדבים או ביטוח פעילים/עובדים כמקובל בארגון. כמו כן, הארגון יתחייב לביטוח צד שלישי ויישא באחריות בגין נזקים שיגרמו לסטודנטים ו/או נזקים שנגרמו על-ידם.

 

האוניברסיטה תבטח את אחריותה על פי דין בכל הנוגע לפעילות הסטודנטים בתוך הקמפוס.

 

 

לבירורים ניתן לפנות במייל:tausocialimpact@gmail.com