פרס אשלים ניתן מידי שנה על חדשנות ומצוינות בפיתוח שירותים עבור ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון ובני משפחותיהם והשנה בסימן צעירים. 
 
השנה, בהמשך להחלטת הממשלה על השקת תכנית יתד, התכנית הלאומית לצעירים וצעירות במצבי סיכון, הוחלט להעניק את הפרס לצעירים וצעירות הפועלים בזירה החברתית, יוזמים ועושים למען צעירים וצעירות במצבי סיכון.
 
אחד מתחומי החיים בהם תפעל תכנית יתד הוא "שייכות ומעורבות חברתית". במסגרת זו, הציבה לה התכנית למטרה להגביר את שייכותם ומעורבותם של הצעירים והצעירות בקהילות בהן הם חיים.
 
מרכז ידע ולמידה אשלים מזמין אתכם להעביר המלצות על צעירים וצעירות, (כיחידים או צוותים) אשר הוכיחו מצויינות, הצלחה וחדשנות בעשייה חברתית ותרומה פעילה ומשמעותית למען צעירים וצעירות במצבי סיכון.
 
גם השנה, הפרס יוענק לשני זוכים בקטגוריית היחידים (על סך 2,500$ כ"א) ולזוכה נוסף בקטגוריה של צוות (5,000$). הפרס יוענק לזוכים בכנס אשלים השנתי, יום ג', י"ג בְּאִיָּר .תשע"ז 9 למאי 2017
 
את ההמלצות והחומרים הרלוונטיים להגשת המועמדות לפרס, יש להעביר למרכז ידע ולמידה אשלים באמצעות הטופס הדיגיטלי.
 
 
 
המועד האחרון להגשת המועמדות לפרס: יום ה' 24 במרץ 2017 | כ"ו באדר תשע"ז