מסגרת הלימודים

מס' שעות

3.5

מס' מפגשים

1

מקום ההשתלמות

תל אביב

תאריכי ההשתלמות

22.3.17

פרטים ליצירת קשר

אימייל

ronisa@shatil.nif.org.il

איש הקשר

רוני