קול קורא 
להגשת מועמדות "לאות קטן" 2017
למעורבות חברתית וקדום צדק מגדרי בקרב נשות ואנשי אקדמיה
 
פרופ' יוסי קטן (ז"ל) היווה דוגמא ומופת לשילוב בין קריירה אקדמית פורצת דרך בתחום העבודה הסוציאלית והמדיניות החברתית בישראל לבין מעורבות ועשייה חברתית ומגדרית ענפה. עבור רבות ורבים הוא היווה אבן שואבת בלחימתו חסרת הפשרות עבור צדק חברתי. 
 
פרופ' קטן התמחה בחקר מדיניות חברתית, שירותי רווחה אישיים, עוני, זקנה ועבודה קהילתית ופרסם מאמרים, ספרים ומונוגרפיות רבים בתחומים אלו. הוא כיהן כעורך הראשי של כתבי העת "חברה ורווחה", "גרנטולוגיה" ו"בטחון סוציאלי" וכראש בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל באוניברסיטת תל אביב וכן היה בין מקימי הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל.  במסגרת פועלו החברתי וההתנדבותי, היה חבר בוועדות ממשלתיות ומשרדיות, שימש בתפקידי ניהול וייעוץ  בארגונים ועמותות רבים כדוגמת מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, האגודה הישראלית לגרנטולוגיה, עוסי"ם שלום, שתי"ל, המועצה הלאומית להתנדבות ומנהיגות אזרחית, ועמותת  רוח נשית לקידום עצמאות כלכלית עבור נשים נפגעות אלימות. 
 
לאחר מותו של פרופ' קטן במרץ 2012, החליטו בני משפחתו, בשיתוף עם עמותת רוח נשית, בה פעל למן יסודה, להמשיך ולשמר את מורשתו באמצעות מתן אות הוקרה שנתי לאשת או איש אקדמיה, המסורים ומחויבים לעשייה חברתית מגדרית, במקביל לפועלם האקדמי. 
 
מטרת "אות קטן"
מטרת אות קטן היא לקדם מעורבות חברתית התנדבותית של חוקרים וחוקרות אקדמיים התורמת להגברת העשייה החברתית-מגדרית ולצדק חברתי-מגדרי. זאת, כמובן, לצד הענקת הוקרה והכרה לזוכה. 
 
מסגרת ומועד הענקת האות
השנה יוענק אות קטן למעורבות חברתית וקדום צדק מגדרי במסגרת "אירוע ההוקרה השנתי למתנדבות, תומכי/ות העמותה ושותפים/ות לדרך"  של עמותת רוח נשית שיתקיים ביוני 2017, במעמד משפחתו וחבריו של פרופ' יוסי קטן, במסגרתו יוענק לזוכה פסלון "אות קטן" ופרס כספי על סך 5000 ₪.
 
הקריטריונים להגשת מועמדות לאות קטן הם כדלקמן:
אשת או איש סגל אקדמי במוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר ע"י המל"ג , אשר זהו מקום עבודתו העיקרי.
פעילות חברתית-מגדרית התנדבותית משמעותית ומתמשכת מוכחת.
שני מכתבי המלצה המתייחסים לאופן בו תרמה פעילות המועמד/ת  לקידום צדק חברתי-מגדרי.
הגשת מועמדות לאות קטן יכולה להיעשות על ידי ממליצים או על ידי המועמד/ת עצמו/ה.
 
הנחיות ודגשים למילוי טופס המועמדות לאות קטן:
 
טפסי המועמדות ומכתבי ההמלצה יוגשו באמצעות הדוא"ל לכתובת -  office@ruach-nashit.org.il                          
עד לתאריך 19.4.2017.
 
1. יש למלא את כל הסעיפים בטופס המועמדות.
2. מילוי טופס המועמדות ייעשה בדפוס על גבי הטופס המצורף בלבד. 
3. בנוסף למכתבי ההמלצה, לטופס המועמדות ניתן לצרף כל מסמך שיש בו כדי לספק מידע רלוונטי על המועמד/ת ועל פועלו/ה, אשר עשוי לסייע להערכת ועדת האות. 
4. על מכתבי ההמלצה להתייחס, בין היתר, להיבטים הבאים:
פעילות חברתית-מגדרית התנדבותית מוכחת בשנים האחרונות (כולל אמות מידה כמותיות כגון מספר שעות חודשיות, משך תקופת הפעילות, פריסתה וכו').
אופני השפעתה של הפעילות על קידום צדק חברתי-מגדרי.
תכניות להמשך והתפתחות הפעילות בשנים הבאות.
זיקתה של הפעילות לעבודה האקדמית של המועמד/ת ומידת השפעתה על סביבתו/ה האקדמית.