מסגרת הלימודים

מס' שעות

6

מס' מפגשים

4

שעות לימודים

8:30-14:30

מקום ההשתלמות

תל אביב

תאריכי ההשתלמות

03.05.17, 09.05.17, 17.05.17, 24.05.17,

מחיר ההשתלמות

200 ש"ח. יש לכתוב את הצ'ק לפקודת הקרן החדשה לישראל.

פרטים ליצירת קשר

אימייל

summerjm@shatil.nif.org.il או myrnak@shatil.nif.org.il

איש הקשר

סמר או מירנה