‎בונות עתיד משותף - נשים מובילות לשלום

במסגרת מהלך משותף של העמותות איתך-מעכי, נשים עושות שלום ומדרשת אדם, 500 נשים מכל רחבי הארץ עוברות סמינרים בנושא נשים, שלום ובטחון במטרה להסיר את החסמים שעומדים בפניהן כדי לדבר שלום ובטחון ולהשפיע שלום ובטחון.

500 הנשים שמשתתפות בסמינרים יוצאות לאחר מכן לבצע פעילויות ציבוריות במטרה להגיע לעוד ועוד נשים על מנת להוביל לשינוי בשיח הציבורי ולקידום פתרון לסכסוך.

המהלך מבוסס על עקרונות החלטת מועצת הבטחון של האו"ם 1325, משנת 2000, אשר הכירה בחשיבות של ייצוג לנשים - ממגוון קבוצות האוכלוסיה - בנושאי שלום ובטחון, ובחיונית של הטמעה של חשיבה מגדרית לשיח של שלום ובטחון.

במסגרת המהלך המשותף של "בונות עתיד משותף", אנחנו פועלות לקידום העקרונות הללו גם מול הממשלה והכנסת, התקשורת ומול ארגונים העוסקים בנושאי שלום ובטחון.

המטרה המשותפת היא לשנות את השיח הציבורי, להכליל יותר ויותר ייצוג וחשיבה מגדרית בתחום כדי להגדיל את הסיכויים להוביל לסיומו של הסכסוך.

נפתחה ההרשמה לשני המועדים הבאים:

12-13/6/17, יתקיים במרכז ציפורי בירושלים.

7-8/7/17, יתקיים בבית ברל.