מוטי טליאס (מכון צפנת), תאריך פרסום: 28.11.2013

פיתוח עסקים שיתופיים

האסטרטגיה של פיתוח עסקים שיתופיים מקובלת בקרב קבוצות מגוונות השואפות לכלכלה הוגנת וחברתית. הקואופרטיב הוא הביטוי המוכר ביותר של פעילות עסקית המבוססת על התארגנות שיתופית. מודלים קואופרטיביים משמשים אוכלוסיות גדולות ברחבי העולם המערבי ומאפשרים להן לממש אינטרסים כלכליים, חברתיים ותרבותיים ייחודיים. ישנו מנעד עשיר של צורות פעילות עסקיות המבוססות על מידות שונות של סולידאריות ושיתוף. אנחנו מאמינים שלחלופות הקואופרטיביות יש ערך משמעותי גם בישראל. מדריך זה מבוסס על ידע שפיתחנו במסגרת הפרויקט לכלכלה מקומית מקיימת. תמצאו כאן התייחסויות לשאלות כמו מהו .

את המדריך המלא ניתן לקרוא כאן  (לחצו כאן)

ניתן למצוא את המדריך גם באתר האינטרנט של התכנית לכלכה מקומית מקיימת (לחצו כאן). ובאופן כללי, מומלץ לבקר באתר כדי למצוא מידע נוסף ומועיל בתחומים קשורים. 

הדפסה