הכשרה לקהילה הגאה: חופש המחאה וזכויות בזמן הפגנה ומעצר

מסגרת הלימודים

מס' שעות

3.5

מס' מפגשים

1

שעות לימודים

17:30-21:00

מקום ההשתלמות

ירושלים

תאריכי ההשתלמות

04.06.2017

מחיר ההשתלמות

ללא עלות

פרטים ליצירת קשר

אימייל

ronisa@shatil.nif.org.il

איש הקשר

רוני