קול קורא - תכנית השלמת מענקים לחיזוק וקידום תשתית לימודי המדעים והמתמטיקה - ( STEM ) בישראל
 
קרן בן ואסתר רוזנבלום, בשיתוף JFN , מזמינה עמותות ויוזמות הפעלות בתחום של חינוך המדעים והמתמטיקה( STEM ) בישראל להגיש מועמדות למענק משלים ( Matching Grant ).
 
יוזמת השלמת מענקים זו, על סך מיליון דולר, מיועדת לחיזוק וקידום חינוך במקצועות ה-
STEM ) Science, Technology Engineering & Math ) בפריפריה הגיאו חברתית בישראל ולהגברת המחויבות הפילנתרופית לתחום זה.
 
היוזמה מכוונת לפעילויות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בישראל בטווח הגילאים בין גן חובה ועד תיכון בלבד (כולל הכשרות מורים).
 
היוזמה, אשר הושקה ב 5.6.2017 מציעה מענק משלים של 1:1 לארגונים הפועלים בתחום.
 
הכלכלה הישראלית משתנה וערוצי התעסוקה השונים דורשים מגוון רחב של כישורים, כולל יכולת שיתוף פעולה, חשיבה ביקורתית ויכו לת לפתור בעיות סוגי הכישורים שמספקות הדיסציפלינות השונות של – STEM .
 
חינוך ראוי בתחומי ה - STEM יכול לסייע לתלמידים להפוך לבעלי חשיבה ביקורתית איתנה ולהצליח בעולם הטכנולוגי בו אנו חיים.
 
מגוון השחקנים במגזרים השונים נדרשים לעבוד יחדיו בצורה מעמיקה יותר כדי לספק לתלמידים למידה ברמה גבוהה, לאפשר להם ליישם מושגים מכיתת הלימוד בעולם האמיתי, ולפתח את הידע והכישורים להם הם זקוקים על מנת להצליח.
 
תכניות וארגונים ישראליים אשר מתמקדים באוריינות STEM ובמצוינות הנם חיוניים על מנת לגשר על הפער בין רמת הכישורים העכשווית של התלמידים והצרכים העתידיים בשוק העבודה.
 
 
מטרות היוזמה:
 
* לתמוך כספית בארגונים ופרויקטים אשר מטפחים מצוינות ואוריינות STEM בישראל, בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי
 
* לעודד ולחזק ארגונים הפועלים בתחום ה - STEM בישראל
 
* להרחיב את ההזדמנויות לחינוך STEM בפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל.
 
* לנצל את המינוף שמספקים המענקים המשלימים על מנת לקדם את תחום ה - STEM ולהביא משאבים ותורמים חדשים לתחום.
 
 
קריטריונים בסיסיים להגשת מועמדות:
 
* פעילות לטיפוח מצוינות ואוריינות STEM בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בישראל, ובאופן ספציפי בפריפריה החברתית והגיאוגרפית שלה.
 
* עמותה רשומה או חל"צ (כולל תעודת ניהול תקין עדכני) אשר מפעילה תכנית ייעודית המוקדשת ל - STEM בישראל.
 
* התכנית/פרויקט יכוון לתלמידים מגן חובה ועד לבית ספר תיכון; פרויקטים יכולים לכלול תכניות לתלמידים והכשרת מורים.
 
* עמידה בדרישות הבאות:
  הארגון פעיל במשך לפחות 3 שנים , תקציב תפעולי של לפחות שני מיליון שקלים (כ $500,000 ), לפחות עובד אחד במשרה מלאה, יציבות פיננסית כולל העדר גרעון במהלך השנה האחרונה אלא אם קיימות עתודות משמעותיות,
  בעל אסטרטגיה מוגדרת היטב לספק תכנית STEM מגיל גן חובה ועד תיכון הפריפריה הגיאו חברתית בישראל. 
 
* מוכנות להשתתף בהערכה של האימפקט של יוזמת השלמת המענקים בכל שנה משך שלוש שנים אחרי קבלת המענק.
 
* גיוס תרומה במסגרת היוזמה על הארגונים לגייס תרומה רק לאחר גיוס התרומה ניתן להגיש מועמדות למענק המשלים.
 
טווחי המינימום מקסימום להגשה ליוזמה זו הינם: $25,000 - $100,000
 
הגשת בקשות תתבצע דרך טופס מקוון באתר היוזמה בלבד! עד לתאריך 31.12.2017
 
פרטים מלאים באתר היוזמה
 
לשאלות ניתן לפנות באנגלית בדוא"ל match.org-info@stemisrael