מסגרת הלימודים

מס' שעות

שלוש וחצי

שעות לימודים

17:30-21:00

מקום ההשתלמות

תל אביב

תאריכי ההשתלמות

18.9.2017

מחיר ההשתלמות

חינם

פרטים ליצירת קשר

אימייל

ataliar@shatil.nif.org.il

איש הקשר

עתליה