מה שינינו?

קובץ

מסגרת הלימודים

מס' שעות

4 שעות

מס' מפגשים

1

מקום ההשתלמות

תל אביב

תאריכי ההשתלמות

31.10.2017

מחיר ההשתלמות

חינם

פרטים ליצירת קשר