מסגרת הלימודים

מס' שעות

4 שעות כל מפגש

מס' מפגשים

11 מפגשים

מקום ההשתלמות

באר שבע

תאריכי ההשתלמות

אחת לשבועיים החל ב-30.10.2017

מחיר ההשתלמות

500 ש"ח

פרטים ליצירת קשר

טלפון

גלי בסודו 0544689276 ; אדי ז'נסקר 0547677354

אימייל

galib@shatil.nif.org.il; edi@migzar3.org.il

איש הקשר

גלי בסודו ואדי ז'נסקר