עמותת חינוך ושילוב – חברים למסע (ע.ר.)

 

קול קורא לארגונים/עמותות

לסיוע לעמותה בתמיכה בסטודנטים הפועלים עם ילדים מיוחדים

 

כחלק ממטרותיה, החליטה העמותה להתמקד בסיוע לילדים בעלי צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם, בדרך של גיוס סטודנטים למטרה זו. במסגרת הפרויקט, הסטודנטים ילוו את הילדים בעלי הצרכים המיוחדים ובני משפחותיהם ויקיימו עמם פעילות קבועה, בזמנים קבועים, על מנת להקל על הילדים ובני משפחותיהם ולהקל על שילובם בקהילה.

הסטודנטים יעברו הדרכה, יקבלו ייעוץ וירכשו כלים מעשיים לביצוע המשימות המורכבות שתידרשנה מהם.

בכוונת העמותה להעסיק סטודנטים שיעברו ראיונות ויימצאו כשירים ומתאימים לתפקיד, תוך שאיפה להקצות כל סטודנט למשפחה שמתאימה לו בצורה המיטבית ביותר.

מלאכת העבודה עם הילדים בעלי הצרכים המיוחדים הינה מלאכה מורכבת ומחייבת. על מנת להקצות לתפקיד זה את הסטודנטים הכשירים והמתאימים ביותר לתפקיד זה, בכוונת העמותה להעניק מלגת לימודים חלקית לאותם סטודנטים שיתקבלו ואשר יסכימו להתחייב לכמות שעות שנתית מינימלית שתיקבע ולמסגרת שעות קבועה וקשיחה לאורך השנה.

העמותה רואה ערך רב ב"קירוב" הקהלים זה לזה –

מחד - הסטודנטים כמי שאמורים להוות את "ראש החץ" של החברה ודור העתיד של המדינה;

מאידך – הילדים בעלי הצרכים המיוחדים ובני משפחותיהם.

לדעת העמותה, פרויקט מסוג זה יצמיח תועלת רבה לשני הקהלים גם יחד, שניהם "יזינו" האחד את השני והחברה כולה תצא נשכרת.

יתרה מכך, בכוונת העמותה – עם השנים – להגדיל יותר ויותר את "שטחי הפעילות" שלה, להכניס את הפעילות במסגרת הפרויקטים, גם לאזורי הפריפריה השונים, בהם עדיין לא קיימת פעילות משמעותית של עמותות בעלות מטרות דומות והילדים ובני משפחותיהם המתגוררים בהם, אינם זוכים לסיוע מסוג זה.

העלויות הצפויות של העמותה לצורך תשלומי המלגות לסטודנטים הינן כ-500,000 ₪ לשנה"ל תשע"ח.

לעמותה ידוע כי ישנן עמותות שפועלות בתחום זה, מזה זמן, בהצלחה רבה. העמותה חפצה להסתייע בעמותות אלו - לבצע עמם שיתופי פעולה וללמוד מהן כיצד לתפעל בהצלחה פרויקט מסוג זה.

 

מטרות התכנית:

סיוע – על ידי סטודנטים – לילדים בעלי צרכים מיוחדים ולמשפחותיהם, בערי המרכז ובפריפריה, לאורך השנה ע"י מפגשים תקופתיים, על בסיס קבוע, בין הסטודנטים לילדים בהם תבוצענה פעילויות חווייתיות.

מתן מלגת לימודים לסטודנטים שישתתפו בתוכנית באופן פעיל.

  

מטרת הקול קורא:

1.       לקרוא לעמותות/ארגונים בעלי אוריינטציה כשל העמותה ושלהן ניסיון בפרויקטים דומים, לסייע, לכוון ולהדריך את העמותה בהקמת המערך ובתפעולו, לשלב ידיים ולבצע את הפעילות בדרך שתיראה להן (במשותף, או במתן סיוע), תוך ייעול המערך, פנייה לקהלי יעד חדשים, וגיוס המשאבים הנדרשים לצורך הפרויקט.

2.       לקרוא לגורמים בעלי ניסיון או יכולת כלכלית, שיש ביכולתם להשיג סיוע אדמיניסטרטיבי ו/או כלכלי לפרויקט מסוג זה, להטות שכם ולסייע לעמותה להקמת הפרויקט והפעלתו לקראת שנת הלימודים האקדמית תשע"ח.

  

העמותה פונה לכל מי שמכיר או יודע על גורם שהינו בעל ניסיון בתחום העבודה עם ילדים מיוחדים או בהפעלת סטודנטים בפרויקטים או במי שרואה חשיבות מיוחדת בהשקעת משאבים בפרויקטים מסוג זה, להביא קול קורא זה בפניו וליצור קשר בינו ובין העמותה, לטובת הילדים המיוחדים, בני משפחותיהם ולהקמת חברה טובה יותר.

 

פניות בנושא זה, נא להפנות לדן בן חור: אימייל: dbh770@gmail.com פקס: 03-9603840 עד ליום י"ב באלול ה'תשע"ח, 3.9.2017

כל פנייה תיענה בברכה