אות הוקרה עבור פעילות יוצאת דופן לקידום, הנגשה ומימוש זכויות הנובעות ממצב רפואי.
אות "מקדמי זכויות" נועד להעריך ולהוקיר את העוסקים בקידום, הנגשה ומימוש של זכויות בתחום הבריאות, להעלות את המודעות לנושא, לקדם שיתופי פעולה ולעודד את מוסדות הבריאות לפעול לקידום הנגשה ומימוש של זכויות אלה. אות ההוקרה מיועד לארגונים או יחידים שפועלים באופן יוצא דופן למען מטרה זו.
 
תנאי סף להגשת מועמדות
פעילות למען הנגשה ו/או מימוש של זכויות הנובעות ממצב רפואי 
פעילות ללא כוונת רווח 
פעילות מתמשכת ולא חד פעמית
פעילות שהצלחתה מוכחת
ההשתתפות אסורה על עובדי מטה משרד הבריאות, חברי האגודה לזכויות החולה והארגונים המיוצגים בוועדת השיפוט. 
 
קריטריונים לבחירת הזוכים
 
יעילות – אחוזי ההצלחה המוכחים בייעול תהליכים עבור קהלי יעד רלוונטיים.
 
היקף הפעילות – מספר הלקוחות או המטופלים, מגוון האוכלוסיות, מגוון הזכויות, מספר המוסדות ופריסה גיאוגרפית של הפעילות. 
 
פוטנציאל ההרחבה, ההתאמה וההפצה – המידה שבה הפעילות מניעה ומעודדת מעורבות ושותפות של גורמים נוספים במערכת הבריאות ומחוצה לה, והפוטנציאל העתידי שלה בתחום זה. 
 
מקוריות ויצירתיות – שימוש בפלטפורמות חדשניות, עשייה ייחודית ובולטת בשטח מיצוי הזכויות.
 
תכנית עבודה – איכות תכנית העבודה עבור הפעילות לטווח קצר (השנה הקרובה) ולטווח ארוך (אבני דרך משמעותיות, יעדים ומדדים). לארגונים – שימוש במשאבים פנימיים של הארגון לטובת הפעילות. 
 
* פירוט מלא של כל קריטריון מופיע בתקנון אות ההוקרה.
 
מבנה פנייה להגשת מועמדות
על הפנייה להכיל:
תיאור קצר של הפעילות.
פרטי קשר של המועמד ושל מגיש ההצעה וכתובת אתר אינטרנט (אם יש).
התייחסות נפרדת לכל אחד מהקריטריונים לשיפוט.
שמות ופרטי קשר של שלושה ממליצים (אנשים שנעזרו בשירות המועמד). הוועדה רשאית ליצור קשר עם הממליצים ולראיין אותם, אך אינה מתחייבת לעשות זאת.
תקציר המיועד לפרסום בחוברת סיכום המועמדויות.
התקציר יכלול:
תיאור של הפעילות ב-300 מילים (הטקסט יעבור עריכה ע"י המארגנים).
לוגו או תמונה של המועמד/ת, באיכות הדפסה.
פרטי התקשרות לפרסום לציבור הרחב.
צירוף חומרים נוספים:
ניתן לצרף מצגת ובה תיאור מפורט של מודל הפעילות.
מומלץ לצרף פרסומים המעידים על הפעילות (כגון פרסום עיתונאי, דו"ח פעילות וכדומה).
 
הרואים עצמם מתאימים מוזמנים להגיש מועמדות בכתב לכתובת הדוא"ל:  info@patients-rights.org.