19.11.2017
קול קורא לבקשות סיוע למימון פרויקטים בתחום איכות הסביבה
 
סבב חורף 2018
 
קרן של”י (שורשים לסביבה ירוקה) הפועלת במסגרת הקרן החדשה לישראל, מזמינה קבוצות העוסקות בפעילויות ציבוריות בנושא איכות הסביבה וזקוקות לעזרה במימון פעילויות אלה, לפנות בבקשה לקבל סיוע
 
מטרות הקרן: לעודד ולתמוך בפעילות התנדבותית, ציבורית, קהילתית, בנושאים ותחומים הקשורים לקיימות ולאיכות הסביבה. הקרן מחזקת פעילות מקומית, מעודדת שיתופי פעולה ורישות בין ארגונים ומשקיעה בהעצמת הפעילים והפעילות ברחבי הארץ.
 
הבקשות יכולות להיות בעלות אופי של מאבק או של פעילות חיובית יזומה ויכולות לעסוק בכל מגוון התחומים הסביבתיים המעסיקים אתכם.
 
לקרן רשאים לפנות רק גופים מאוגדים ללא מטרות רווח.
 
 שימו לב! לא יתקבלו פניות מהגופים הבאים: עיריות וגופים המובלים על ידי עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות ובתי ספר 
 
אנו מציעים ליחידים/וועדי פעולה, למצוא עמותה שתהיה מוכנה להגיש את הבקשות דרכה.
 
הקריטריונים להגשת בקשות:
 
עדיפות לקבוצות בתחילת דרכן ולא לארגונים גדולים וממוסדים
הקרן אינה תומכת במחקרים, בתשתיות, בפרסומים
על הבקשה להתייחס לאיכות הסביבה כמטרה ולא כאמצעי
פניות שתמצאנה מתאימות תזכינה במענק כספי של עד 20,000 ₪.
 
הליך הגשת הבקשות מתבצע באמצעות האתר של קרן של”י
 
לשאלות לגבי ההליך נא לפנות לנוגה לוי באימייל nogal@nif.org.il ו/או בטלפון 073-244-5081.
 
המועד האחרון להגשת בקשות הוא יום שני, ה 18/12/17, עד השעה 8 בבוקר.