שותפות קרית גת לכיש שפיר שיקגו, מייסודה של הסוכנות היהודית, מעורבת כבר למעלה משני עשורים בהקמת והפעלת פרויקטים רבים לטובת תושבי האזור. השותפות מחברת בין הפדרציה היהודית של שיקגו לבין תושבי קרית גת, מועצה אזורית לכיש ומועצה אזורית שפיר.  השותפות, אשר מונהגת ע"י מתנדבים ואנשי מקצוע, פועלת לחיזוק הקשר בין הקהילות משני עברי האוקיינוס, ולשיפור איכות החיים של תושבי האזור באמצעות קידום פרויקטים משותפים.
 
עם העמקת השותפות, אנחנו מזמינים אתכם, ארגונים ומוסדות הפועלים באזור השותפות, להגיש בקשות למימון פרויקטים לקראת שנת הפעילות  יולי 2018-יוני 2019
 
תחומי הפרויקטים להגשה: 
קשרי גומלין עם הקהילה היהודית של שיקגו
אוכלוסיות מוחלשות
קבוצות מנהיגות ומצוינות
 
קריטריונים לתמיכה:
פרויקט מקורי וחדשני.
מציג מטרות ברורות של השותפות, מדיד ובעל יעדים ברי השגה.
בעל השפעה על מספר משתתפים גבוה ככל הניתן.
בעל הגיון כלכלי ברור (יחסי עלות/ תועלת סבירים), הצגת מקורות מימון אחרים (לא יאושר מימון של 100%) ותכנית לגיוס ומינוף תקציבים ממקורות אחרים, עם תום תקופת מימון השותפות.
נותן מענה לצורכי האזור בלבד – כולו או חלקו (קרית גת, מ.א. לכיש, מ.א. שפיר).
בעל חשיבות לקהילה היהודית בשיקגו ולקהילות באזור השותפות ומכיל מרכיב של קשרי גומלין.
השותפות מממנת כל פרויקט נבחר לשנה אחת. במידה ומתבקש מימון לשנה נוספת ייבדק הפרויקט בכל שנה מחדש. בכל מקרה לא ימשיך מימון פרויקט מעל לשלוש שנים.
 
בראשית התהליך יש לפנות בבקשה לקבלת פורמט מכתב הצהרת הכוונות  באמצעות פנייה לדוא"ל tamarlu@jafi.org
את מכתבי הצהרת הכוונות יש לשלוח עד תאריך: 6 בינואר 2018.
 
פונים אשר יימצאו מתאימים, יתבקשו להגיש כרטיסי פרויקט לאישור ועדת הקבלה במהלך חודש מרץ.
 
בקשות שיגיעו אחרי תאריך ההגשה הנקוב או שלא יתנו מענה לתנאים הנזכרים מעלה, לא יידונו וייפסלו אוטומטית.
 
הבהרה: כל ההצעות שתעמודנה בתנאי הסף ימוינו על ידי ועדה. בתום המיון הראשוני, יתבקשו היזמים שייבחרו להגיש הצעה מפורטת יותר לקראת שלבי המיון הבאים. ייתכן ובאחד השלבים יזומנו נציגי היזמים לראיון. למען הסר ספק אין בפנייה זו משום הזמנת שירות, או מחויבות לביצוע הזמנת שירות, או התחייבות למימון פעילות כלשהי.