21.01.2018
אחד האתגרים בעולם החברתי הוא למדוד שינויים שמתחוללים לאורך זמן. אם נפרק את השינוי הגדול, שאליו אנו שואפים, לתוצאות ביניים, יהיה לנו קל יותר לראות התקדמות, לבחון אם אנחנו בדרך הנכונה, ולהתאים את אסטרטגיות הפעולה.
 
בשלב זה אנו מציגים לכם שלושה כלים, שהנגשנו לשימוש דיגיטלי, כדי לסייע בתכנון, תיעוד, מעקב והערכה של הפעילות.