המרכז לשינוי מדיניות בשתיל פועל על מנת לקדם, לסייע ולהוביל מהלכים לשינוי חברתי ולשינוי מדיניות בקרב הממסד ובחברה בישראל.

הזירה הפוליטית בישראל מורכבת ומאתגרת ולארגונים לשינוי חברתי יש פוטנציאל השפעה רב ביותר עליה. במציאות הפוליטית בישראל לבעלי הון, פוליטיקאים וקבוצות אינטרס יש השפעה רבה על תהליכי קבלת החלטות וקביעת מדיניות. זאת בעוד שקבוצות מיעוטים, ארגוני מחאה וארגוני שינוי חברתי אינם זוכים לייצוג וחשיפה הולמים במוקדי קבלת ההחלטות כתוצאה מכך, יכולתם להשפיע על המערכת הפוליטית פחותה. 

המרכז לשינוי מדיניות מציע לארגונים אלו ייעוץ, כלים ומיומנויות למינוף עבודתם עם ומול המערכת הפוליטית ומסייע להם להכיר את הזירה הזו ואת דרכי פעולתה באופן שיקדם את מטרותיהם וישפיע על השיח הציבורי והפוליטי.

 

צוות המרכז מסייע לארגונים ולפעילים במגוון דרכים:

פיתוח יכולות מקצועיות בתחום קידום המדיניות, תקשורת וניו מדיה.

קידום מדיניות בפועל באמצעות לובי, דוברות וקמפיינים.

זיהוי ואבחון מגמות ומהלכים משמעותיים בפוליטיקה, בתקשורת ובשיח הציבורי.

 

יעוץ לשינוי מדיניות

יעוץ אינטרנט וניו מדיה