08.03.18

תיאור התפקיד:
הובלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומית בממשק עם מערכת החינוך הפורמאלית.

עיקרי התפקיד:
 קידום וניהול החינוך הבלתי פורמאלי לנוער ברשות המקומית.
 ניהול עובדי יחידת הנוער ברשות.
 אחריות לקיומה התקני של מועצת תלמידים ונוער ברשות.
 אחריות למכלול הנושאים הקשורים לטיפול בנוער בעיר.
 פיתוח של מחלקת נוער אשר תספק שירותים לנוער ביישוב
 אחריות לתכנון וארגון פרויקטים לקידום נוער ולפיתוח תכניות בהתאם.
 ריכוז בעלי התפקידים ואיגום משאבים בכל הנוגע לטיפול בנוער, חיבורם ויצירת שיתופי פעולה לצורך מינוף פעילות הנוער ביישוב.
 גיוס משאבים וניצולם האפקטיבי בפעילויות הנוער.
 הקמת פורומים וועדות היגוי בשיתוף הנוער לצורך איתור ומיפוי צרכים.
 בניית תכניות עבודה וניהול תקציב הנוער.

תפקידים עיקריים במשרה: 

גיוס ופיתוח משאבים ,
חניכה וליווי ,
ניהול

שם איש קשר לפניות

שני דיין טולדנו

טלפון לפניות

כתובת דוא"ל לפניות

הצג כתובת דוא"ל