08.07.2018
אתר פרויקט 'ערים חופשיות', המאגד בתוכו את כל המאבקים, ההתארגנויות, התכנים ולמעשה כל מה שאתם/ן ואחרים/ות צריכים כדי לקדם את המאבקים שלכם/ן. תסתכלו במפה בעמוד הראשי – פשוט מדהים לראות. זה ממש לא סיפור של בודדים, אלא סיפור גדול וארצי שעל נבחרי הציבור לתת עליו את הדעת לקראת הבחירות.