קול קורא לעמותות או חל"צ המעוניינות/נמצאות בהתקשרות מול משרד החינוך לטובת הכשרות צוותי הוראה לגמול השתלמות
 
זיהינו בעיה |
הנחייה שמונעת ממלכ"רים לקבל תשלום ישירות ממשרד החינוך (דרך חברת טלדור)
 
נכון להיום, מלכ"רים יכולים להכשיר צוותי הוראה המוכרים לגמול השתלמות רק במסגרת מכרז מבצעים פדגוגיים. תנאי הסף של המכרז הם מעל 1,000 שעות השתלמות בשנה.
 
ארגונים ועמותות שאינם עומדים בתנאי הסף, נדרשים לעבוד מול חברת טלדור.
חברת טלדור אינה מאפשרת עבודה מול הארגון, אלא מאפשרת תשלום למנחים עצמם בלבד.
 
פעלנו לפתרון |
בניית מאגר ארגונים אשר עוסקים בהכשרות צוותי הוראה לגמול השתלמות, שיוכלו לקבל תשלום ישירות מחברת טלדור
 
פנינו למשרד החינוך, ובעקבות פנייתנו, הוציא המשרד נוהל המאפשר לעמותות להתקשר עם המשרד עד 100 שעות בשנה. 
זהו פתרון חלקי בלבד, ובתאריך ה 29/4/18 קיימנו פגישה במשרד החינוך יחד עם נציגי ארגונים, על מנת למצוא פתרון מיטבי שיאפשר התקשרות עם המשרד גם למלכ"רים שלא עומדים בתנאי הסף של מכרז  (מעל 1000 שעות בשנה) או מעבירים הכשרות מעבר ל-100 שעות. 
 
הפתרון המסתמן הוא בניית מאגר ארגונים מאושרים על ידי משרד החינוך, שיוכלו להתקשר עם מערכת החינוך בתשלום ישירות לארגון מול טלדור.
בשלב ראשון המאגר ייפתח עבור ארגונים שכבר מעבירים כיום הכשרות, ובהמשך המאגר ייפתח גם לארגונים נוספים. 
פתרון זה נמצא כעת בבחינה במשרד החינוך. לצורך בחינת הרעיון – אנו בונים מאגר ארגונים שכבר מעבירים השתלמויות המוכרות לגמול השתלמות לצוותי הוראה.
 
עכשיו תורכם |
כדי לייצר פתרון, אנו קוראים לכם להירשם למאגר ארגונים לקדם את הנושא מול משרד החינוך.
 
מלאו את הטופס הבא עד לתאריך ה - 17.05.2018