"שוות ערך", תאריך פרסום: 21.8.2014

בשנת 1964 נחקק "חוק שכר שווה לעובדת ולעובד". 50 שנים אחרי, נשים בישראל עדיין מרוויחות רק 67% משכר גברים. בסרטון זה "שוות ערך" וכנסת ישראל מבקשות להזכיר לכולנו מה קובע החוק.

לצפייה בסרטון הורידו את הקובץ שלמטה. 

הדפסה