נוגה דגן-בוזגלו, יעל חסון ואריאן אופיר, תאריך פרסום: 21.8.2014

הדיון הציבורי בישראל בעניין פערי השכר המגדריים הוא מצומצם למדי, אך הנתונים המובאים במסמך זה משקפים את העובדה שפערי השכר בין נשים לגברים הם תופעה של אפליה מבנית ולא עניין שולי, מקומי או נקודתי. מטרתו של מסמך זה היא להציג את מצב פערי השכר הקיימים כיום בין נשים לגברים בישראל ולסקור את הכלים המשפטיים שנועדו לצמצומם. 

לקריאה נוספת על פערים מגדריים בשכר ובתעסוקה, מומלץ להיכנס לעמוד של פרויקט 'שוות ערך'.

הדפסה