ד"ר ניסן לימור, עו"ד נוי ברינט, תאריך פרסום: 29.9.2014

"פורום ון ליר לארגוני המגזר האזרחי" נוסד על ידי מכון ון ליר בשנת 2011, במטרה לקדם את השיח על אודות המגזר האזרחי בישראל, מתוך הכרה בצורך למצות את הפוטנציאל הגלום בו. במסגרת הפורום פעלה קבוצת דיון משפטית שעסקה בליבון עקרונות חקיקה לארגוני המגזר האזרחי, כחלק מלמידה ושיח מוקדמים לקראת הדיון הצפוי בחקיקת חוק עמותות חדש. בעקבות הדיונים נוסח מסמך זה, אשר מבקש לקדם חקיקת חוק עמותות חדש. העקרונות המנחים לחקיקת החוק החדש הם עידוד העשייה האזרחית, הגברת השקיפות והאחריותיות, והצגת מצג אמין לציבור באשר לזהות הארגונים, למטרותיהם ולמהות פעילותם.

 

המסמך המלא ראה אור בהוצאת מכון ון ליר בשנת 2014. ניתן לקרוא את המסמך כאן

הדפסה