שוות: המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית, מכון ון ליר, תאריך פרסום: 29.9.2014

מדוע, למרות שיפורים רבים ומשמעותיים במעמד האישה במגוון תחומים, נראה שהפער המגדרי נשמר ולעתים אף מתרחב?

מדד המגדר של שוות – המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית, נועד לספק בסיס מוצק להתמודדות עם שאלה מטרידה זו.

בסדרת מפגשים שהתקיימה במכון ון ליר בירושלים עם קשת רחבה של ארגוני נשים, הוחלט לבחון את הפער המגדרי בישראל לאורך זמן, כדי להבין את אופי האי-שוויון המגדרי ולגבש מהלכים לטיפול בהשלכותיו. חשוב להדגיש שלא מדובר כאן בעוד ניסיון לבחון את מעמד האישה בישראל, אלא במעקב אחר תמורות במצב הנשים לעומת מצב הגברים. הדגש מושם אפוא על קיומו (או היעדרו) של שוויון חברתי ועל הדרכים להשגתו.

לקריאת המסמך, לחצו על הקישור הזה.

הדפסה