לשוניות ראשיות

מסגרת הלימודים

שעות לימודים

10:00-13:00

מקום ההשתלמות

מלון טל,הירקון 287, תל אביב

תאריכי ההשתלמות

4/11/2014

מחיר ההשתלמות

60 ₪ למפגש בודד (300 ₪ להשתתפות בכל מפגשי הפורום)

פרטים ליצירת קשר

אימייל

avigails@shatil.nif.org.il

איש הקשר

אביגיל סמילנסקי