קרן דואליס להשקעות חברתיות (ע"ר).

09-9541919
tamar@dualis.org.il
רחוב יורדי ים 8, הרצליה 46764
קישור

קרן דואליס להשקעות חברתיות (ע"ר) פועלת לקידום מטרות חברתיות באמצעות עסקים חברתיים בתחום הכשרה ותעסוקה של אוכלוסיות מוחלשות. הקרן מאמינה כי יש מקום לשילוב בין העולם העסקי לעולם החברתי שלא על בסיס תרומה, וכי קיימים הזדמנות וצורך אמיתי לעודד יזמים חברתיים לבנות עסקים חברתיים למטרות רווח אך לא למיקסום רווח. הקרן פועלת בשיתוף פעולה רב מגזרי ומשלבת בכל אחד מהעסקים החברתיים בהם היא שותפה עמותות אשר מתמחות באוכלוסיות היעד, יזמים פרטיים, משקיעים, אנשי עסקים וגורמים רלוונטים ברשויות המקומיות ובמשרדי הממשלה. לצד פעילות זו, הקרן פועלת לקדם שינויים רגולטוריים הנדרשים לביסוס תעשיה של עסקים חברתיים בישראל ואף פועלת להעמקת המחקר בתחום חדש ומתפתח זה.