מנהיגות אזרחית

08-65222323
office@migzar3.org.il
המלאכה 2, לוד
קישור

מנהיגות אזרחית (עמותה רשומה מס' 580108520)  הוא ארגון הגג של העמותות והארגונים ללא כוונת רווח (אלכר"ים) בישראל אשר נוסד בשנת 1986 ביוזמת הג'וינט. כיום פועל הארגון באמצעות מנכ"ל מקצועי וועד מנהל הכולל נציגי ארגוני תשתית, ראשי עמותות ואישי ציבור.

בחזונו שואף הארגון לכינונו של מגזר שלישי משפיע המוביל לשינוי חברתי ולקידום חברה אזרחית פעילה בישראל,  לפתח ולהטמיע סטנדרטים לניהול נאות ולשמש כמרכז ידע ומידע.

העמותה שתכליתה חיזוק החברה האזרחית בישראל, מייצגת את הארגונים החברתיים מול הממשל ומסייעת לארגוני המגזר השלישי לפעול באופן מיטבי לקידום התמיכה באוכלוסיות מוחלשות ובקידום נושאים חברתיים באמצעות נתינה, ההתנדבות וסיוע בתחומי הפרט והקהילה.
מעצם טבעו, כארגון סנגור המקיים דיאלוג עקבי ולעיתים נוקב מול גורמי הממשל, אין הארגון זוכה לתקצוב ממשרדי הממשלה ורוב משאביו מגיעים מתרומות של נדבנים.

בימים אלו עושה מנהיגות אזרחית מאמץ מול קרנות ותורמים במטרה לבסס תשתית פיננסית יציבה שתאפשר המשך קיומו של הארגון ופעילותו החיונית לטובת המגזר השלישי בישראל בשנים הקרובות.