לב אחד - סיוע אזרחי במצבי חירום

053-3309766
hemi@levechad.org

 

לב אחד סיוע אזרחי בחירום הנו ארגון מתנדבים כלל-ארצישהוקם ב-2005 במטרה להקים צבא מילואים של מתנדבים במצבי חירוםהארגון פורס רשת גיוס ושליטה אזרחיתאשר כפופה לרשות המקומית ומסייעת לה להתמודד עם מצבי חירום מקומיים ולאומייםמאז הוקם הפעיל הארגון למעלה מ 26,000 אזרחים-מתנדבים.

 

רקע

ארגון לב אחד נוסד מתוך ההבנה כי בשעות חירוםאלפי המתנדבים הפועלים ברשות המקומית זקוקים למנגנון הפעלה אפקטיבימאורגן ומתואםעד לרמת חוליית המתנדבים הבודדת. בשעת חירום מעמיד הארגון לפקודת רכז המתנדבים העירוני מערך גיוס והפעלה מקצועי ומסורשמאפשר לעירייה לנהל באופן אפקטיבי אלפי מתנדבים בו זמנית

מערך כזה מאפשר לרשות לענות על צורכי הרווחה הדחופים ובהםביקורי קשישיםתמיכה במשפחות נזקקותפעילות בקרב אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ומגוון פעילויות הפגה והעצמה לילדים ובני נוערהמערך פועל על פי מודל הפעלה ייחודי ומוכחשיצרו מתנדבי הארגון על סמך ניסיונם המצטבר

 

מאז היווסדו פעל הארגון בכל אירועי החירום המשמעותיים ובהם פינוי גוש קטיףמלחמת לבנון השניהמבצע עופרת יצוקההשריפה בכרמלמבצע עמוד ענןהשיטפון בבת חפרסופת השלגהשיטפונות בסרביה ובקיץ האחרון מבצע "צוק איתן" .   

 

מתכוננים בשגרה

 

לב אחד  פועל בימי שגרה להכשרת מובילי מתנדבים בכל רחבי הארץ על פי תורת ההפעלה של הארגון. הארגון פועל בהתמדה להידוק הקשר המקדים בין הרשויות למובילי המתנדבים וליצירת צוותי מוכנות מקומיותבד בבד פועל הארגון להנחלת עקרונות הפעלת המתנדבים בחירום לגופי התנדבות נוספים מתוך רצון ליצירת תורת הפעלה לאומית אחתיעילה ומנוסהלהתנדבות בחירום.

 

שותפים

 

לב אחד מוכר על ידי פיקוד העורףרשות החירום הלאומיתמשרד הרווחה ומשרד החינוך ושותף בפורום ארגוני החירום הלאומי של רח"ל והמועצה לביטחון לאומיבשנת 2012 בחר מינהל החברה והנוער במשרד החינוך לאמץ את תפיסת ההפעלה של לב אחד בחירוםשני הגופים פועלים היום יחדיו להכשרת אלפי בני נוער להתנדבות בשעת חירום.

 

לב אחד היום ומחר

 

לאור לקחי אירועי החירום הקודמיםולנוכח גודל האתגרים והסכנות אשר עשויים להתממש באזוראנו מבקשים להצעיד את פעילות הארגון צעד משמעותי קדימהולהפכו לגוף שמקדם בשיגרה באופן עקבי ופעיל את נושא המוכנות להתנדבות בחירום

 

אנו מאמינים כי הערבות ההדדית היא קו ההגנה הראשון של מדינת ישראלחברה אזרחיתאשר יודעת להתייצב ברגעי משברלא יוכלו לה.

 

ננ